Beata

blaszczok

FINE artist

Scroll Down

 

Wild Polish/Irish Flora through Microscope 

Wild Polish/Irish Fresh Flora through Stereo Microscope

Complex Systems

Investigation of wild flora through video

Installation of Plant Photography

Microcosm Macrocosm

Macro Photography of Plants

Research

 © 2020 by Beata Blaszczok. Proudly created with Wix.com

  • Grey Instagram Icon

Beata

Blaszczok